BELLOW: WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO . BIZANCJUM . RZEŹBA INSULARNA . RZEŹBA PRZEDROMAŃSKA . ROMANIZM . GOTYK