historia antykultury
PRZYCZYNY, CEL I ŹRÓDŁA

 

Należy wyraźnie odróżnić przyczyny powstania, cel i źródła antykultury i to właśnie w tej kolejności.

Przyczyną powstania nowej ideologii lewicowej było powstanie nowoczesnego etosu pracy i wynikający z niego zanik społecznego poparcia dla idei rewolucji społecznej. Przyczyną, dla której ta nowa ideologia przekształciła się we współczesną antykulturę była ewolucja marksizmu klasycznego w Rosji w kierunku ideologii czystego terroru i związanie go z jej imperialnymi interesami, a zatem rozbicie zrówno ruchu komunistycznego jak i jego intelektualnego zaplecza.

Celem nowej ideologii, która dopiero z czasem "okazała się" być antykulturą, było rozbicie systemu demokracji wolnorynkowej przez pobawienie ludzi nawyków kulturowych i atomizację społeczeństwajako wspólnoty interesów.

Źródłem antykultury stały się wszystkie te nurty, które kontestowały status quo, czyli model gospodarki wolnorynkowej i tradycyjną kulturę, niezależnie od tego czy miały jakiekolwiek związki z klasycznym marksizmem, a ponieważ nurtów takich było wiele i każdy kontestował status quo z innych pozycji, antykultura stała się zlepkiem różnorodnych, czasami sprzecznych elementów, czyli "ideologią bezideową", ktorej jedyną wspólną ideą jest wladza. Antykulturę jednoczy wspólny wróg, czyli tradycyjna kultura, podobnie jak przed rewolucją bolszewicką wspólny wróg - kapitalizm - połączył marksistów i anarchistów I nie przypadkiem antykultura jest połączeniem tych dwóch najważniejszych nurtów.

/w opracowaniu/