MISCELLANEOUS: ARTISTS . MONOGRAPHIES . PILLS . PRESENTATIONS . MUSEUMS & GALLERIES . ART SCHOOLS . WORKSHOPS . FILMS . ART DICTIONARY . SITE MAP


A UNIQUE SITE FOR UNIQUE PEOPLE - WELCOME IN A GOOD COMPANY

under re-construction...

The material is broad, click on the side menu ARTISTS, or look at the SITE MAP

JAN VAN EYCK - ARNOLFINI - 1434

Art is not indispensable for life. You can do without it. All you need is a diamond ring, or at least a can of beer & a flat TV screen. You may never visit a museum in your life - and still be quite proud of yourself. Just look around.

Art history is not indispensable either. Quite the contrary: it might be even better not to have any idea whatsoever on art history as it could make us feel worse than usual. It is better to remain ignorant of magnificent works created by geniuses over thousands of years since it makes easier remaining satisfied with what you can choose from nowadays: cheap loan, cheap scandal and scrawled walls.

But it is not true. There is, there always has been and there will be Great Art; however, Great Art and its history are both not a daydreamers’ thing. Great Art has always grown from great ideology. The idea of the present day is to keep calm and exist peacefully—with a brainless human staring at the TV screen as a symbol. However, neither Columbus sailing to America, nor Copernicus staring at the sky, nor Michelangelo decorating the Sistine Chapel searched for peace (they did not possessed any TVs either).

Art history is dangerous. It shows how great a human being could become, but it also reveals the price of greatness. It demonstrates as well how much more expensive is to "exist peacefully": it costs the entire human nature.

At present, in the English version: chapter title pages.
More of them are coming soon.

 

KANON

 

HISTORY OF ART - AGES, STYLES, GROUPS, ARTISTS

 

 

HISTORY OF SCULPTURE FROM PREHISTORY TO THE PRESENT

 

 

HISTORY OF DESIGN

 


FASHION

DESIGNERS

 

 

 

HISTORY OF GARDENING - 190 GARDENS - 1200 ILLUSTRATIONS


GARDEN STRONY
INTRODUCTION


MEDIEVAL
GARDENS

 

HISTORY OF MUSIC

 

EXTRAS

 

CHINESE GRINDER
 
There are many fantastic books about art, but there is not a book that would fall twenty - thirty thousand illustrations, and at least as much you need to show the most beautiful works people created for several thousand years. WORLDMUSEUM wants to be a sesame of art. Currently the site contains about 900 pages and over 29.000 illustrations. This site is under construction - so I apologize for the numerous errors and continuous processing - and this will go a little bit ... I will be grateful for critical comments about the layout and content of the site.

 

CANON . HISTORY OF ART . ARCHITECTURE . PAINTING . SCULPTURE . FURNITURE . DESIGN
CLOTHING & FASHION . GARDENS . MUSIC . PHOTOGRAPHY . GREEK MYTHOLOGY
ICONOGAPHY . PHILOSOPHY. COLOR THEORY . MONOGRAPHIES

       
STRONA GŁÓWNA      
       
BIBLIOTEKA

KSIĄŻKI
PLANY BUDOWLI

KARTY EDUKACYJNE

   
     

KANON

OLD MASTERS

 

01 PREHISTORIA, PIERWSZE CYWILIZACJE
02 STAROŻYTNA GRECJA
03 ETRUSKOWIE I STAROŻYTNY RZYM
04 SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA, BIZANCJUM, ISLAM
05 PREROMANIZM, ROMANIZM
06 GOTYK 1
07 GOTYK 2
08 PROTORENESANS
09 RENESANS ARCHITEKTURA
10 RENESANS MALARSTWO
11 RENESANS RZEŹBA
12 MANIERYZM
13 RENESANS I MANIERYZM W POLSCE
14 BAROK ARCHITEKTURA
15 BAROK MALARSTWO 1
16 BAROK MALARSTWO 2
17 BAROK RZEŹBA
18 ROKOKO
19 BAROK I ROKOKO W POLSCE
20 KLASYCYZM W EUROPIE I W POLSCE
21 ROMANTYZM
22 REALIZM
23 AKADEMIZM I MALARSTWO HISTORYCZNE
24 PRERAFAELICI, SYMBOLIZM
25 IMPRESJONIZM, NEOIMPRESJONIZM
26 POSTIMPRESJONIZM NABIZM
27 ARCHITEKTURA XIX WIEKU
28 RZEŹBA XIX WIEKU
29 SECESJA
30 MŁODA POLSKA
31 FOWIZM, EKSPRESJONIZM, NOWA RZECZOWOŚĆ
32 FUTURYZM, KUBIZM, ABSTRAKCJONIZM
33 DADAIZM, SURREALIZM
34 BAUHAUS, SUPREMATYZM, UNIZM, KONSTRUKTYWIZM
35 POLSKI MODERNIZM
36 INFORMEL, ABSTRAKCJA POMALARSKA, NOWA FIGURACJA
37 POP ART, OP-ART, FOTOREALIZM
38 KONCEPTUALIZM, LAND ART., ARTE POVERA, BRUT ART
39 ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA (II POŁ. XX WIEKU)
40 RZEŹBA XX WIEKU

     
OGÓLNA HISTORIA SZTUKI    
PREHISTORIA PALEOLIT
MEZOLIT
NEOLIT
BRAZ
TEORIA KURHANOWA
PRA-PISMO
PRA-RELIGIE
MALARSTWO
RZEŹBA
PETROGLIFY
MEGALITY
CERAMIKA
   
       
CYWILIZACJE      
EGIPT WCZESNODYNASTYCZNY
STARE PAŃSTWO
ŚREDNIE PAŃSTWO
NOWE PAŃSTWO
OKRESY PÓŹNY
DYNASTIE
BOGOWIE
ŚWIĄTYNIE
PIRAMIDY
   
       

MORZE EGEJSKIE

HELLADA / MYKEŃSKA MYKENY
PYLOS
TIRYNS
TROJA
CERAMIKA
 
  CYKLADY AKROTIRI  
  KRETA / MINOJSKA KNOSSOS
AGIA TRIADA
FAJSTOS
MALIA
GOURNIA
ZAKROS
 
  HETYCI YAZILIKAYA
HATTUSA
ALACA HUYUK
 
  MEZOPOTAMIA SUMER
ASYRIA
BABILONIA
ARTEFAKTY
 
       
STAROŻYTNOŚĆ      
WIEKI CIEMNE   LUDY MORSKIE
DOROWIE
EOLOWIE I JONOWIE
PERIODYZACJA
UPADEK MIAST
OIKOS
POLIS
ŻELAZO
PISMO
 

 

GRECJA ARCHAICZNA
GRECJA KLASYCZNA I HELLENIZM

MIASTA
ŚWIĄTYNIE
RZEŹBA
CERAMIKA
 
  ETRUSKOWIE    
  RZYM CESARZE
CENTRUM
FORUM ROMANUM
FORA CESARSKIE
TERMY
COLOSSEUM
CIRCUS MAXIMUS
REZYDENCJE
VILLA HADRIANA
HERCULANUM
OSTIA
POMPEJE
 
  PERSJA    
       
ŚREDNIOWIECZE      
  CHRZEŚCIJANIE WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO
KOPTOWIE
KATAKUMBY
ŚWIĄTYNIE
SARKOFAGI
MANUSKRYPTY
 
  BIZANCJUM OKRES WCZESNY
OKRES ŚREDNI
CESARSTWO ŁACIŃSKIE
OKRES PÓŹNY
 
  PREROMANIZM WIZYGOCI
MEROWINGOWIE
KAROLINGOWIE
OTTONOWIE
SZTUKA INSULARNA
LONGOBARDOWIE
 
  GOTYK GOTYK
PIERWSZE KATEDRY
KONSTRUKCJA KATEDRY GOTYCKIEJ
CECHY STYLU
GOTYK PÓŹNY
SKLEPIENIA
100 KATEDR
ODMIANY
GOTYK MIĘDZYNARODOWY
 
NOWOŻYTNOŚĆ      
  RENESANS 100 BUDOWLI RENESANSOWYCH  
  MANIERYZM    
  BAROK 100 BUDOWLI BAROKOWYCH  
  ROKOKO    
  KLASYCYZM    
       
XIX WIEK - ROMANTYZM      
  ROMANTYZM
NORWICH SCHOOL

NAZAREŃCZYCY

THE ANCIENTS

HISTORYZM

BARBIZON

DÜSSELDORF

PURYZM

AKADEMIZM
   
       
XIX WIEK - PREMODERNIZM      
  REALIZM
IMPRESJONIZM

MUNCH
PONT-AVEN

PRERAFAELICI

ARTS&CRAFTS

POSTIMPRESJONIZM

NEOIMPRESJONIZM

VAN GOGH

NABIŚCI

SYMBOLIZM

SECESJA
MALARSTWO AMERYKAŃSKIE I
   
       
MODERNIZM KUBIZM
FUTURYZM

SUPREMATYZM

FOWIZM

EKSPRESJONIZM

NEOKLASYCYZM
ORFIZM
DADAIZM

NEOPLASTYCYZM
ELEMENTARYZM

KONSTRUKTYWIZM

NOWA RZECZOWOŚĆ
ART DECO

SURREALIZM

A.R.

MALARSTWO AMERYKAŃSKIE II
   
       
POSTMODERNIZM NIGHTHAWKS
MAGIC
NOWA FIGURACJA
COBRA
ACTION PAINTING
HARD EDGE
FANTASTIC
POP-ART
NEO-DADA
MINIMAL ART
COLOR FIELD
OP-ART
HIPERREALIZM
CLASSIC REAL
HAPPENING
NEOEKSPRESJA
KONCEPTUALIZM
BRITART
   
       
       
AZJA      
  CHINY TRADYCYJNE MALARSTWO CHIŃSKIE  
  INDIE ŚWIĄTYNIE SKALNE  
  JAPONIA MALARSTWO JAPOŃSKIE
OGRODY JAPOŃSKIE
 
     
HISTORIA ARCHITEKTURY    
OD PREHISTORII DO HISTORYZMÓW

PREHISTORIA
CYWILIZACJE
STAROŻYTNOŚĆ
WCZ. ŚR-WIECZE
ŚREDNIOWIECZE
RENESANS
BAROK
KLASYCYZM
HISTORYZM

   
       
ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA

MODERNIZM
POSTMODERNIZM
HIGH-TECH
DEKONSTRYKTYWIZM
REGIONALIZM KRYTYCZNY
ROZMAITOŚCI
CHICAGO SCHOOL
DOMY PRERIOWE
AMSTERDAM SCHOOL
DE STIJL
WENDINGEN
BAUHAUS
INTERNATIONAL
ART-DECO
STREAMLINE
FRANK L. WRIGHT
C.F.A. VOYSEY
H. MUTHESIUS
ANTONIO SANT'ELIA
WALTER GROPIUS
LE CORBUSIER
MIES VAN DER ROHE

   
     
HISTORIA MALARSTWA    
PRZEGLĄD

EPOKI i STYLE
GOTYK
RENESANS
MANIERYZM
BAROK
ROKOKO
KLASYCYZM
ROMANTYZM
AKADEMIZM
REALIZM
SYMBOLIZM
EKSPRESJONIZM

EKSPRESJONIZM FIGURATYWNY
ABSTRACT EXPRESSIONISM
NEO-EKSPRESJONIZM
MODERNIZM
POSTMODERNIZM
ROZMAITOŚCI
AMERYKANIE
WPŁYWY
GŁÓWNE NURTY
MALARSTWA NOWOCZESNEGO

   
     
HISTORIA RZEŹBY    

LISTA RZEŹBIARZY

PREHISTORIA
PIERWSZE CYWILIZACJE

PREHISTORIA
SUMER/AKAD
BABILON/ASYRIA
EGIPT
CYKLADY
MYKENY
KRETA
 
  GRECJA GRECJA
GRECJA ARCHAICZNA
GRECJA KLASYCZNA
HELLENIZM
 
  RZYM ETRUSKOWIE
RZYM
 
  ŚREDNIOWIECZE WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO
BIZANCJUM
RZEŹBA INSULARNA
RZEŹBA PRZEDROMAŃSKA
ROMANIZM
GOTYK
 
 

RENESANS I MANIERYZM
BAROK ROKOKO KLASYCYZM

 
  XIX WIEK AKADEMIZM
IMPRESJONIZM
SYMBOLIZM
NOWOCZESNY KLASYCYZM
 
  MODERNIZM SYNTETYZM
EKSPRESJONIZM FIGURATYWNY
KUBIZM
FUTURYZM
DADAIZM
KONSTRUKTYWIZM
NEOPLASTCYZM
SURREALIZM
SOCREALIZM
EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY
 
  XX WIEK    
    POP-ART
MINIMALIZM
POSTMINIMALIZM
ABSTRAKCJONIZMY
NOWA FIGURACJA
FOTOREALIZM
INSTALACJE
LAND-ART
 
     
HISTORIA MEBLARSTWA    

WSTĘP

PREHISTORIA
I STAROŻYTNOŚĆ
PREHISTORIA I EGIPT
GRECJA
RZYM
BIZANCJUM
 

 

ŚREDNIOWIECZE KONSTRUKCJA
SKRZYNIE
SZAFY
KREDENSY
STOŁKI
KRZESŁA
ŁAWY
STOŁY
ŁÓŻKA
PRIE-DIEU
ELEMENTY STYLU
 

 

RENESANS CHRONOLOGIA
EWOLUCJA KRZESEŁ
RENESANSOWYCH
PRZEGLĄD MEBLI
WG RODZAJÓW
SŁOWNIK
 
  BAROK CHRONOLOGIA
FRANCJA
LUDWIK XIII
LUDWIK XIV
DETALE
EWOLUCJA
ANGLIA
RESTAURACJA
WILLIAM & MARY
 
  REGENCJA CHRONOLOGIA
NOGA KABRIOLOWA
FRANCJA
REGENCJA
ANGLIA
QUEEN ANNE
PALLADIANIZM
 
  ROKOKO CHRONOLOGIA
TECHNIKI ZDOBNICZE
LUDWIK XV
CHIPPENDALE
 
  KLASYCYZM CHRONOLOGIA
PROJEKTANCI
LUDWIK XVI
HERCULANUM/POMPEJE
ANGLIA
STYL ADAMÓW
HEPPLEWHITE/SHERATON
 
  EMPIRE CHRONOLOGIA
TERMINOLOGIA
PROJEKTANCI
DYREKTORIAT
EMPIRE
ANGLIA
USA
 
  RESTAURACJA CHRONOLOGIA
TERMINOLOGIA
PROJEKTANCI
FRANCJA
BIEDERMEIER
AMERYKA
 
  HISTORYZMY    
    CHRONOLOGIA
TERMINOLOGIA
NEOGOTYK
NEORENESANS
NEOROKOKO
NEOBAROK
PROJEKTANCI
PRZYKŁADY
 
  KOLONIALIZM TERMINOLOGIA
STYL KOLONIALNY
ŹRÓDŁA STYLU
MEBLE PLEBEJSKIE
MEBLE ARYSTOKRATYCZNE
 
  RUSKIN
ESTETYZM
ARTS & CRAFTS
CHRONOLOGIA
CRISTAL PALACE
RUSKIN
KRZESŁO WINDSORSKIE
KRZESŁO BREWSTERA
SHAKERS
ESTETYŚCI
MORRIS
ARTS & CRAFTS
AMERICAN ARTS & CRAFTS
STYL MISYJNY
MACKINTOSH I GLASGOW STYLE
 
  SECESJA WSTĘP
CHRONOLOGIA
ŹRÓDŁA
 
  ART-DECO NARODZINY STYLU
POLSKA ART-DECO W PARYŻU
AMERYKAŃSKA ART-DECO
STREAMLINE
CHRONOLOGIA
MEBLE
 
  MODERNIZM RIETVELD/DE STIJL
EILEEN GRAY
REICH/VAN DER ROHE
PERRIAND/LE CORBUSIER
BREUER/STAM/BAUHAUS
HELLERAU
MODERNIZM ANGIELSKI
SUMMERS
 
  UTILITY FURNITURE FESTIWAL BRYTYJSKI
ROBIN DAY
NIEMCY
 
  SKANDYNAWIA ELIEL SAARINEN
ALVAR AALTO
EERO SAARINEN
CHARLES/RAY EAMES
MEBLE DUŃSKIE
 
  POSTMODERNIZM    
  ITALIAN STYLE TRADYCJA
COMPASSO D'ORO
PROJEKTANCI
 
  TRANSITIONAL STYLE    
     
HISTORIA DESIGNU    
HISTORIA DESIGNU

EBENIŚCI
IKONY DESIGNU
SAMOCHODY
HISTORIA PLAKATU
HISTORIA TYPOGRAFII

   
     
HISTORIA UBIORU WSTĘP  
  PREHISTORIA    
  WCZESNA STAROŻYTNOŚĆ MEZOPOTAMIA
EGIPT
KULTURA MINOJSKA
 
  STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNA GRECJA
STAROŻYTNY RZYM
 
  BIZANCJUM ELEMENTY UBIORU
STRÓJ DWORSKI DAMSKI
STRÓJ DWORSKI MĘSKI
UBIÓR ŻOŁNIERSKI
STRÓJ POWSZEDNI
STRÓJ LITURGICZNY
REKONSTRUKCJE
 
  ŚREDNIOWIECZE ELEMENTY UBIORU
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO
NAKRYCIE GŁOWY
BIŻUTERIA
OBUWIE
 
  ROMANIZM ELEMENTY UBIORU MĘSKIEGO
ELEMENTY UBIORU DAMSKIEGO
 
  GOTYK NAKRYCIE GŁOWY
HENNIN
CHAPERON
COTEHARDIE
DEKOLT V
VERDUGADO
HOUPPELANDE
 
  RENESANS RENESANSOWY STRÓJ DAMSKI
RENESANSOWY STRÓJ MĘSKI
UBIÓR PLEBEJSKI
PRZYKŁADY
 
  BAROK BAROKOWY STRÓJ DAMSKI
BAROKOWY STRÓJ MĘSKI
 
  ROKOKO ROKOKOWY STRÓJ DAMSKI
ROKOKOWY STRÓJ MĘSKI
 
  KLASYCYZM MAGAZYNY MODY
REWOLUCJA
DYREKTORIAT
EMPIRE
STRÓJ MĘSKI
DANDYS
PRZYKŁADY
 
  ROMANTYZM RESTAURACJA
BIEDERMEIER
 
STRÓJ WIKTORIAŃSKI STRÓJ DAMSKI
HISTORIA GORSETU I KRYNOLINY
STRÓJ MĘSKI
 
HISTORIA MODY   PIERWSZE CZASOPISMA
STRÓJ REFORMOWANY
WORTH
 
  WIELCY PROJEKTANCI DOUCET
PAQUIN
FORTUNY
POIRET
LANVIN
CHANEL
PATOU
FERRAGAMO
SCHIAPARELLI
VIONNET
MAINBOCHER
MOLYNEUX
HOLLYWOOD
AMERYKANIE
NEW LOOK DIORA
SAINT LAURENT
 
     
HISTORIA OGRODÓW    
OD RAJU DO WSPÓŁCZESNOŚCI STAROŻYTNOŚĆ CASA DEI VETTII
CASA DI PANSA
CASA DEL FAUNO
VILLA DEI PAPIRI - VILLA GETTY
VILLA ROMANA DEL CASALE
VILLA HADRIANA
PORTICUS LIVIAE
 
  ŚREDNIOWIECZE EUROPEJSKI OGRÓD ŚREDNIOWIECZNY
ISLAMSKIE "OGRODY PERSKIE"
 
  RENESANS WŁOSKI OGRÓD RENESANSOWY
FRANCUSKI OGRÓD RENESANSOWY
OGRODY MANIERYSTYCZNE
OGRODY BOTANICZNE
 
  BAROK FRANCUSKI OGRÓD BAROKOWY  
  OGRÓD KRAJOBRAZOWY PUSTELNIK DO WYNAJĘCIA
ANGIELSKI OGRÓD KRAJOBRAZOWY
FRANCUSKI OGRÓD KRAJOBRAZOWY
FOLLIES
 
  OGRÓD WIEJSKI GRAVETYE MANOR
MUNSTEAD WOOD
BARRINGTON COURT
MANOR HOUSE - UPTON GREY
BOIS DES MOUTIERS
GIVERNY
 
  OGRÓD ARTS&CRAFTS    
  MODERNIZM    
  OGRODY WSCHODU    
  SŁOWNIK    
     
HISTORIA MUZYKI    
  STAROŻYTNOŚĆ MUZYKA W PREHISTORII
MUZYKA ANTYCZNA
INSTRUMENTARIUM
 
  ŚREDNIOWIECZE CHORAŁ GREGORIAŃSKI
DRAMAT LITURGICZNY
ARS ANTIQUA
ORGANUM
TRUBADURZY
ARS NOVA
TRECENTO
ARS SUBTILIOR
ZAPOWIEDŹ RENESANSU
 
  RENESANS ZMIANY
GATUNKI
INSTRUMENTY
RENESANS WCZESNY
RENESANS DOJRZAŁY
RENESANS PÓŹNY
MANIERYZM
FLORENCKA CAMERATA
 
  BAROK ZMIANY
BAROK WCZESNY
BAROK DOJRZAŁY
BAROK PÓŹNY
ROKOKO-GALANT
INSTRUMENTY
FORMY MUZYCZNE
 
  KLASYCYZM PREKURSORZY
ZMIANY
KLASYCYZM WCZESNY
KLASYCYZM DOJRZAŁY
KLASYCYZM PÓŹY
INSTRUMENTY
ORKIESTRA
GATUNKI
 
  ROMANTYZM PREKURSORZY
ROMANTYZM WCZESNY
ROMANTYZM DOJRZAŁY
ROMANTYZM NARODOWY
ROMANTYZM POWAGNEROWSK
 
  MODERNIZM ERIK SATIE
IMPRESJONIZM
FUTURYZM
EKSPRESJONIZM
DODEKAFONIA
FOLKLOR
NEOKLASYCYZM
SERIALIZM
PUNKTUALIZM
STOCHASTYKA
MUZYKA KONKRETNA
ALEATORYZM
MINIMALIZM
SONORYZM
 
  JAZZ KONIEC MUZYKI
BEBOP
COOL JAZZ
MODAL JAZZ
FREE JAZZ
MUZYKA IMPROWIZOWANA
 
     
MITOLOGIA GRECKA    
TEOGONIA TEMATYKA MITÓW    
  CYKL HERAKLEJSKI NARODZINY I MŁODOŚĆ
12 PRAC HERAKLESA
DEJANIRA i NESSOS
 
  CYKL KRETEŃSKI EUROPA
MINOS
PAZYFAE
MINOTAUR
DEDAL/IKAR
EZEUSZ
ARIADNA
 
  CYKL TEBAŃSKI KADMOS
LAJOS
EDYP
ANTYGONA
SIEDMIU PRZECIW TEBOM
EPIGONI
 
  CYKL MYKEŃSKI TANTAL
PELOPS
AGAMEMNON
IFIGENIA
MENELAOS
KLITAJMESTRA
ORESTES
NIOBE
 
  CYKL TROJAŃSKI ZAŁOŻENIE TROI
PIERWSZA WOJNA TROJAŃSKA
SĄD PARYSA
HELENA
GNIEW ACHILLESA
KOŃ TROJAŃSKI
 
  ARGONAUCI
ODYSEUSZ
PERSEUSZ
PROMETEUSZ
   
     
IKONOGRAFIA    
IKONOGRAFIA - IKONOLOGIA IKONOGRAFIA MITOLOGICZNA
IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA
ANGELOLOGIA
DEMONOLOGIA
HISTORIA IKONY
 
     
HISTORIA FILOZOFII    
     
HISTORIA FOTOGRAFII    
     

MONOGRAFIE

 

SZKOŁA CHICAGOWSKA I i II
FRANK LLOYD WRIGHT
I DOMY PRERIOWE

BERLAGE I SZKOŁA AMSTERDAMSKA
WERKBUND I BAUHAUS
ART-DECO I STREAMLINE MODERNE
STYL MIĘDZYNARODOWY
ZAMKI NAD LOARĄ
TRZY NURTY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
EKSPRESJONIZMY
MALARSTWO AMERYKAŃSKIE
BRITART CONTRA STUCKISM
SZTUKA PRYMITYWNA,
LUDOWA, NAIWNA
PRYMITYWIZM

TEORIA KOLORU

   
       
PIGUŁKI PREHISTORIA
PIERWSZE CYWILIZACJE
STAROŻYTNOŚĆ
WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
ŚREDNIOWIECZE
NOWOŻYTNOŚĆ
ROMANTYZM
PREMODERNIZM
MODERNIZM CZ.I
MODERNIZM CZ.II
DRUGA AWANGARDA
POSTMODERNIZM
NEOEKSPRESJONIZM
NEOKONCEPTUALIZM
JAPONIA
   
       
DODATKI MUZEA I GALERIE
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
KURSY I PRACOWNIE
PREZENTACJE
SŁOWNIK SZTUKI
FILMY
   
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And it's a surprise for those who think, what they look at is what they see

well look, go away from the monitor at about 3-4 m and look again ...